Průběžné pořadí nynějšího ročníku (X) po X. kole.

 

Výsledné pořadí předchozího ročníku (27.).